Wizyta delegacji z Ningbo

W dniach 26.03.2014 – 29.03.2014 odwiedziła Polskę czteroosobowa delegacja z miasta Ningbo leżącego w Prowincji Zhejiang. Członkami delegacji były następujące osoby:

  • Pani Wang Shuiwei  – Wicedyrektor Biura Kultury, Środków masowego przekazu i Telewizji oraz Prasy Ningbo
  • Pani Li Haman – Szef Sekcji Biura Kultury, Środków masowego przekazu i Telewizji oraz Prasy Ningbo
  • Pan Lin Liming – Szef Biura Generalnego i Tłumacz of Stowarzyszenia Ningbo na rzecz Przyjaźni z Zagranicą
  • Pan Chen Wenfei – Konsultant, Biuro Konferencji i Wystaw Ningbo

Delegacja odbyła kluczowe dla celu swojego przyjazdu spotkania, które były zorganizowane przez Fundację. Delegatom towarzyszył w trakcie ich spotkań także Prezes Fundacji – Pan Grzegorz Calik.

Goście z Ningbo mieli okazję spotkać się między innymi z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Panem Wojciechem Kozakiem oraz Burmistrzem Wieliczki – Panem Arturem Koziołem. Dyskutowane tematy odnosiły się do nawiązywania i prowadzenia współpracy na różnych polach. Rozmawiano także o organizowanym w Ningbo ‘Tygodniu Wymiany Ekonomicznej i Kulturalnej z Krajami Europy Środkowo – Wschodniej’, jak również o szeroko pojętej współpracy na polu kultury.