Szkolenia dla firm chińskich

Zadaniem, jakim stawia sobie Fundacja, jest wspieranie chińskich firm oraz kadry zarządzającej w procesie adaptacji w polskim otoczeniu kulturowym i gospodarczym. Chcemy pokazać chińskim przedsiębiorcom, w jaki sposób można odnieść sukces we współpracy z polskim partnerem biznesowym.

Grupą odbiorców, do których skierowane będą szkolenia, są przede wszystkim właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca oraz przedstawiciele zarówno, dużych, średnich jak i małych firm. Kierowane będą one także do różnego typu instytucji i organizacji, specjalistów w zakresie handlu i marketingu zainteresowanych zbytem towarów i usług w Polsce i Europie Środkowej.

Zasadniczym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest przekazanie partnerom azjatyckim praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Opierać się ona będzie w szczególności o informacje dotyczące:

  1. zakładania przedstawicielstwa,

  2. zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa, spółki, filii,

  3. zakupu oraz prywatyzacji  przedsiębiorstw

  4. udziału w przetargach publicznych

  5. współpracy z podwykonawcami

  6. działań promocyjnych i marketingowych

  7. badania rynku

  8. spraw pracowniczych i obciążeń z tego wynikających

Przekazanie powyższych treści będzie odbywało się za pomocą bloków tematycznych obejmujących wiadomości z zakresu prawa, systemu bankowego i podatkowego, problematyki lobbingu i otoczenia biznesowego, form prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólnych informacji z dziedziny kultury, sztuki i praktycznych aspektów życia codziennego. Przyswojenie takich kwestii znacznie ułatwi azjatyckim partnerom biznesowym odnalezienie się w polskiej rzeczywistości.

Wzrost znaczenia państw Azji takich jak zwłaszcza Chiny, jest niezaprzeczalny. Prezentowana propozycja szkoleń, to ogromna szansa dla promocji polskiej gospodarki jako obszaru godnego podjęcia współpracy oraz dokonywania inwestycji.