Współpraca na poziomie szkół średnich

Promowanie współpracy edukacyjnej na poziomie szkół średnich to jedno z działań Fundacji. Dzięki rozpoczęciu współpracy na takim poziomie, możliwe jest jej kontynuowanie w przyszłości. Realizacja wspólnych projektów kulturalnych oraz naukowych, pozwala na wzajemne poznanie się obu stron i nawiązanie relacji, które będą owocowały w przyszłości. Otwiera ona również drogę zarówno polskim jak i chińskim absolwentom liceów do studiów zagranicznych. Obecnie Fundacja pracuje nad realizacją projektów, których celem jest nawiązanie wielopoziomowej współpracy między szkołami średnimi z Polski, a odpowiednimi szkołami w chińskich miastach.