Organizacja wyjazdów

Nawiązywanie współpracy edukacyjnej między polskimi i chińskimi ośrodkami naukowymi wymaga bezpośrednich kontaktów oraz wizyt. Trudno jest jednak w chińskiej rzeczywistości nawiązywać relacje nie mając partnera znającego dobrze to środowisko i jego specyfikę. Aby sprostać tym okolicznościom, Fundacja proponuje konkretne działania. Jako takie rozumie się organizację wyjazdów studyjnych do Chin w celu nawiązywania współpracy między ośrodkami naukowymi z Polski i Chin. Partnerzy dla poszczególnych uczelni są dobierani po uwzględnieniu szczegółowych i indywidualnych kryteriów. Fundacja zapewnia pośredniczenie w kontaktach między partnerami na zasadzie działań non-profit.