Rada Państwa Chin uchwaliła plan rozwoju edukacyjnego dla 13 planu pięcioletniego (2016-2020). Chiny będą modernizować edukację, aby zapewnić wsparcie dla celów wspierania narodowej gospodarki, przekazał w oświadczeniu wydanym po spotkaniu wykonawczym Rady Państwa Premier Li Keqiang. Spotkanie pozwoliło na szczegółowe…

Chiny będą prowadzić działania w celu poprawy jakości i większego otwarcia sektora edukacyjnego oraz zwiększać ilość zaangażowanego personelu na strategicznych poziomach jak zapowiedział Wice Minister Edukacji Chin, Pan Hao Ping w ostatnią niedzielę. Główny nacisk będzie położony na obsługę studentów…

Rząd centralny założył inwestycję 4 bln RMB (ok. 592 mln USD) w celu poprawy jakości edukacji na terenach wiejskich Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Według informacji podawanych przez regionalny wydział edukacji, od 2014 roku ponad 1000 szkół prowadzących obowiązkową edukację w 74…

Dzięki staraniom Fundacji, grupa młodzieży z Tianjin Maritime College wraz z trójką opiekunów przyleciała 25 września do Polski. Celem przyjazdu jest realizacja wymiany z Małopolską Szkołą Gościnności z Myślenic. Uczniowie z Chin mają okazję wziąć udział w specjalistycznych warsztatach kulinarnych…

W dniu 18.09.2016 odbyło się uroczyste zakończenie dwutygodniowego pobytu młodzieży z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach (MSG) na Tianjin Maritime College (TMC) organizowanego przez Fundację, w trakcie którego Fundacja podpisała umowę o ścisłej współpracy z TMC. W ceremonii wzięła udział…

Dzięki staraniom Fundacji, 4 września grupa uczniów z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach pod opieką trójki nauczycieli przybyła do Chin w celu realizacji dwutygodniowego programu wymiany uczniowskiej z Tianjin Maritime College. W tym czasie uczniowie odbędą zajęcia warsztatowe z dziedzin…