Szkolenia dla administracji i dla szkół wyższych

       Instytucje, do których w szczególności kierowany jest projekt, to te, których pracownicy mają lub będą mieć kontakt z obywatelami państw Dalekiego Wschodu. Przedsięwzięcie przygotowywane jest z myślą o osobach, dla których Azja  jest lub w niedalekiej przyszłości będzie istotna ze względu na wykonywaną pracę. W wielu wypadkach taka forma edukacji może okazać się wręcz niezbędna dla tych urzędników i innych pracowników administracyjnych, którzy  mogą wchodzić w szeroko rozumiany kontakt ze stroną azjatycką. W szczególności fakt ten dotyczy:

  1. osób zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi;

  2. pracowników wydziałów promocji i współpracy zagranicznej, departamentów edukacji
    i sportu, departamentów kultury; departamentów rozwoju gospodarczego oraz turystyki;

  3. pracowników w danych jednostkach samorządu terytorialnego (policja, służby graniczne, służby celne); 

  4. pracowników właściwych jednostek Urzędów Pracy.

  5. pracowników wydziałów współpracy międzynarodowej szkół wyższych.

Dzięki zdobytej w trakcie szkoleń wiedzy i umiejętnościom, absolwent kursu to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer oraz świadomy lider w dziedzinie zarządzania wielokulturowością. Pozwala na to program szkoleń, który obejmuje szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania poszczególnych państw azjatyckich. Problematyka szkoleń będzie obejmować następujące obszary tematyczne: kwestie językowe, specyfikę mentalności, współczesną wizję państwa i gospodarki, elementy prawa, administracji oraz zagadnień biznesowych takich jak np. strategie, negocjacje i marketing.

Innowacyjna forma i treść szkoleń jest odpowiedzią na zmieniający się świat, w którym poszczególne regiony Azji zyskują coraz większe, niezaprzeczalne znaczenie, a kontakt z ich mieszkańcami staje się dla urzędników administracji publicznej nieunikniony. Proponowane przez Fundację przedsięwzięcie pozwoli na zapełnienie luki informacyjnej w tematyce Dalekiego Wschodu. Dzięki temu można będzie uniknąć wielu sytuacji wynikających z braku wiedzy w danym obszarze. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki.