Wizyta delegacji EAFBE w Chinach

 

Zakładając kontynuację swoich działań rozpoczętych delegacją w grudniu, Fundacja w osobach Prezesa – Pana Grzegorza Calika oraz Pani Karoliny Miller, odbyła dwutygodniową wizytę w Chinach w dniach 23.02.2014-08.03.2014. Celem wyjazdu były działania związane z ugruntowaniem i poszerzeniem nawiązanej współpracy przez poszczególne Instytucje biorące udział w delegacji organizowanej przez Fundację  w grudniu 2013, a także poszukiwanie nowych Partnerów i możliwości współpracy na polach edukacji, kultury, biznesu i nowych technologii.

Fundacja miała okazję spotkać się z Partnerami w następujących miastach:

  • Beijing,
  • Tianjin,
  • Xuzhou,
  • Linhai,
  • Ningbo,
  • Zhanjiang,
  • Guangzhou.

Spotkania z dotychczasowymi Partnerami edukacyjnymi pozwoliły na ustalenie szczegółów dalszej współpracy z Uniwersytetami Partnerskimi w Polsce, które owocować będą konkretnymi działaniami na tym polu. W najbliższym czasie spodziewany jest przyjazd delegacji wybranych uczelni z Chin do Polski.

Dzięki szeroko posiadanym kontaktom, udało się również nawiązać współpracę z nowymi uczelniami w miastach takich jak Xuzhou i Zhanjiang. Uczelnie z tych miast wyraziły daleko idącą wolę w zakresie nawiązywania współpracy z polskimi Partnerami. Fundacja będzie także współpracować z Partnerem z Chin w procesie przygotowywania i otwierania kolejnego Instytutu Konfucjusza w Polsce.

Rezultatem starań Fundacji, było spotkanie, w trakcie którego udało się ustanowić szeroką współpracę z CCPIT w ramach działań na polu wzajemnej promocji biznesu oraz poszczególnych jego branż. Obecnie Fundacja w porozumieniu z CCPIT przygotowuje projekt mający na celu promocję polskiego przemysłu spożywczego w Chinach.

W ramach spotkania z Beijing Overseas Talent Center, Fundacja nawiązała również współpracę z szeregiem Parków Technologicznych oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości z Pekinu. W toku wspólnych działań, na stronie internetowej zostanie utworzony informator dotyczący poszczególnych instytucji tego typu.

Dzięki stanowczej woli i aktywnym działaniom obu stron, podjęte kwestie będą miały swoją realną kontynuację w niedalekiej przyszłości.