Polska delegacja w Chinach

Kontynuując i rozwijając swoje działania we współpracy z Państwem Środka, Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej zorganizowała – w dniach 7-13 czerwca 2014 roku, pod przewodnictwem Pana Grzegorza Calika, Prezesa Fundacji – kolejny wyjazd polskiej delegacji do Chin. Uczestnikami wyjazdu byli między innymi Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Tadeusz Matusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pan prof. Dariusz Bogdał – Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. kształcenia i współpracy z zagranicą.

Polska delegacja uczestniczyła w licznych spotkaniach i wydarzeniach, które miały miejsce w kilku chińskich miastach i prowincjach. W Ningbo polscy przedstawiciele byli uczestnikami uroczystości i wydarzeń związanych z  Ningbo – CEEC Economic & Cultural Exchange Week. Były rozmowy przedstawicieli obu państw na szczeblu ministerialnym, udział w konferencji poświęconej współpracy ekonomicznej i kulturalnej między miastem Ningbo a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a także wizyta polskiej reprezentacji na znanych w całej prowincji Zhejiang targach – CEEC Ningbo Fair. Działania te były szansą do poszerzenia współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach i obszarach.

W ramach współpracy Fundacji z China Council For the Promotion of International Trade Tianjin Sub-Council, na spotkaniu, które odbyło się 12 czerwca 2014 roku, doszło do podpisania umowy między oboma stronami. Porozumienie dotyczy wspólnej organizacji wydarzenia, jakim będzie „Festiwal Polskiej Zdrowej Żywności w Tianjinie”. Jest to projekt, którego głównym celem jest  aktywna promocja polskich produktów rolno-spożywczych w Chinach. Ze strony Fundacji umowę podpisał Pan Prezes Grzegorz Calik, ze strony CCPIT Tianjin – Wice Przewodniczący Pan Dong Libin. Świadkiem podpisania porozumienia był Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Polska delegacja gościła także w Tianjin Agricultural University, spotkała się m.in. z Panem Yuan Ying – Dyrektorem Tianjin Administration of Foreign Experts Affairs, a także Rektorem uczelni – Panem Xing Kezhi, który jest równocześnie członkiem Parlamentu ChRL.

Reprezentanci Polski wzięli także udział w spotkaniach z przedstawicielami Tianjin Municipal Education Commission oraz Tianjin Chengjian University.

Dzięki istniejącym relacjom i współpracy pomiędzy Fundacją EAFBE a Chaoynag – Dystryktem Pekinu, polska delegacja przebywała także w Pekinie, gdzie miała okazję spotkać się m.in. z I Sekretarzem Dystryktu Chaoynag, Panem Cheng Lianyuan, Wice Merem Dystryktu Chaoyang, Panią Zhang Lixin, a także szefami wydziałów współpracy międzynarodowej, handlu, edukacji i kultury tego regionu.

Poszczególne rozmowy i partnerskie spotkania przedstawicieli Polski i Chin są efektem aktywnej działalności Fundacji i jej stałej współpracy i kontaktów z licznymi partnerami chińskimi.