Poszukiwanie partnerów w Chinach

Zarówno inwestowanie jak i prowadzenie działalności gospodarczej, a także nawiązywanie współpracy edukacyjnej w Państwie Środka, wymaga znalezienia na miejscu odpowiednich partnerów dla planowanych działań.

W toku rozważania nad procesem nawiązywania relacji, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, jakimi są między innymi:

  • Dlaczego właśnie Chiny ?
  • Jaki ma być profil prowadzonej działalności ?
  • Gdzie i do kogo mają być kierowane działania ?
  • Jaką formę mają przybrać nasze aktywności ?

Odpowiadając na te pytania uzyskujemy w pewny sposób obraz poszukiwanego partnera. Słowo „partner” staje się kluczowym pojęciem przy wdrażaniu jakiejkolwiek koncepcji działania – edukacyjnej czy też ekonomicznej. Z wielu względów – między innymi ekonomicznych, kulturowych, społecznych, wybór odpowiedniego i wiarygodnego partnera nabiera szczególnie istotnego znaczenia.

Specyfiką chińskiej rzeczywistości jest sam sposób nawiązywania relacji i ich utrzymywanie. Relacje te wymagają pielęgnowania ich i podtrzymywania przez długi czas. Trudno jest wejść w chińską rzeczywistość bez partnera wprowadzającego i nieocenione może okazać się skorzystanie z jego wsparcia i doświadczenia. Świadomi takich realiów, oferujemy usługi związane z poszukiwaniem odpowiedniego partnera w Chinach dla instytucji oraz firm poruszających się zarówno w środowisku edukacyjnym jak i biznesowym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz praktyce dobrych, wieloletnich relacji w Państwie Środka, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom usług na tym polu. Pomagamy znaleźć odpowiednich i wiarygodnych partnerów oraz oferujemy wsparcie w tworzeniu trwałych i owocnych relacji. Biorąc pod uwagę istotne dla naszych klientów kryteria, badamy oraz oceniamy potencjalnych partnerów, co pozwala na idealne dopasowanie ich w zależności od stawianych oczekiwań. Naszym celem jest pomoc w znalezieniu oraz realizacji rozwiązań, które pozwolą naszym klientom czuć się pewnie na chińskim rynku.