Program ‘Visiting Professors’

Celem Fundacji jest utworzenie i realizacja unikalnego programu dla profesorów i pracowników nauki. Program zakłada organizację wizyt w Polsce wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki z Chin oraz odwrotnie – wizyty Polskich przedstawicieli nauki w Chinach. Dzięki utworzeniu bazy profesorów oraz reprezentantów różnych dziedzin nauki z obu krajów, możliwa będzie organizacja obustronnych wizyt w wymienionych krajach. Takie spotkania zaowocują wymianą myśli oraz idei, a także pozwolą na zbliżenie się światów polskiej i chińskiej nauki.