Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych

Odpowiednio przygotowane materiały promocyjne i informacyjne to świetna forma dotarcia zarówno do partnera zagranicznego jak i krajowego. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy marketing bez tego rodzaju materiałów. Mają one różnorakie zastosowania: pełnią głównie rolę informacyjną (jak katalogi i ulotki), promocyjną, jednak coraz częściej wykorzystywane są też do budowania pozytywnego wizerunku firmy.  Dostosowanie rodzaju materiałów promocyjnych do charakteru państwa, w którym nawiązujemy relacje, jest sprawą kluczową. Dzięki znajomości zarówno polskiego jak i chińskiego rynku oraz ich specyfiki jak i potrzeb, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową promocję w Chinach, dostosowaną zarówno do Państwa potrzeb jak i do realiów panujących w chińskiej rzeczywistości.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom parterów biznesowych zainteresowanych stworzeniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, oferujemy usługi w zakresie tworzenia tego rodzaju materiałów. Zgodnie z dotychczasową praktyką, proponujemy materiały w formie elektronicznej i drukowanej. Forma materiału promocyjnego/informacyjnego zależeć będzie od indywidualnych potrzeb partnera biznesowego i jego oczekiwań. Innowacyjność metod promocji jakie obserwujemy we współczesnym świecie, wymaga adaptacji do zastanych realiów. Z związku z tym proponujemy Państwu także promocję za pomocą takich środków jak media elektroniczne czy portale społecznościowe.

Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie przygotowywanego materiału promocyjnego/ informacyjnego do Państwa potrzeb,. Zgodnie z naszym indywidualnym podejściem do partnera biznesowego, forma materiałów jak i ich cena będzie uzgadniana w zależności od zamówienia, tak by dostarczyć produkt o najwyższej jakości, w najlepszej cenie.