Consulting & coaching

Budowanie relacji z partnerem zagranicznym wiąże się z koniecznością poruszania się w nowym, często nieznanym środowisku kulturowym i ekonomicznym. Odnalezienie się w nim bez odpowiedniego przygotowania może przysparzać kłopotów przedsiębiorcy czy podmiotowi pragnącemu budować dobre i trwałe relacje na zagranicznym rynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów biznesowych,proponujemy szeroki zakres usług doradczych oraz trenerskich. Swoja ofertę kierujemy do przedsiębiorców poszukujących usług doradczych najwyższej jakości.

Usługi doradcze dotyczyć mogą następujących obszarów:

  • Prawo
  • Promocja i Marketing
  • Kultura biznesu
  • Etykieta biznesowa
  • Zarządzanie międzykulturowe

Profesjonalne podejście do partnera biznesowego , jakie zakłada Fundacja, skutkuje indywidualnym dopasowaniem usługi do potrzeb naszych partnerów. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami, dopasowujemy odpowiedni rodzaj usługi.