Edukacja

Edukacja to jeden z obszarów działania Europejsko – Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej. W ramach tych działań, prowadzimy projekty w obszarze współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego oraz szkół średnich. Celem Fundacji jest też stworzenie unikalnego programu ‘Visiting Professors’. Aby móc nawiązywać współpracę między podmiotami edukacyjnymi z Polski i Chin i realizować jej założenia, Fundacja organizuje również wyjazdy studyjne. Szczegóły znajdą Państwo w opisach poszczególnych działań.