Nawiązanie współpracy z Tianjin Chamber of Commerce for Import & Export

4 kwietnia 2018 r. podczas wizyty w Tianjin Prezes Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej, Pan Grzegorz Calik podpisał Memorandum o współpracy pomiędzy Europejsko-Azjatycką Fundacją Edukacji Biznesowej a Tianjin Chamber of Commerce for Import & Export. Memorandum dotyczy wzmocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej i handlowej poprzez m.in. zwiększenie wymiany biznesowej pomiędzy obiema stronami, oferowanie pomocy w uczestniczeniu w wydarzaniach biznesowych czy pomoc w znalezieniu potencjalnych partnerów do inwestycji w Polsce i Chinach.