DONG FENG

Polsko – Chińska Fundacja promocji Kultury i Sztuki DONG FENG, została utworzona w kwietniu 2004 roku w Krakowie. Jej ustanowienie było możliwe dzięki Polsko-Chińskiemu Centrum Współpracy Gospodarczej AKIE, które przyjęło rolę fundatora. Misją Fundacji była promocja chińskiej kultury i sztuki w Polsce oraz Polskiej kultury i sztuki w Chinach. Jedną z najważniejszych kwestii dla Fundacji, była organizacja wydarzeń mających na celu przybliżenie Polakom świata chińskiej tradycji.

Pierwszym projektem otwartym przez Fundację była organizacja regularnych spotkań w Krakowie, poświęconych wybranym aspektom chińskiej kultury. Spotkania te odbywały się raz w miesiącu. W ciągu 9 lat swojej aktywności, Fundacja DONG FENG zorganizowała wiele wydarzeń takich jak koncerty, wystawy etc. W celu wzajemnej promocji chińskiej kultury w Polsce i polskiej w Chinach. Ich opis mogą Państwo znaleźć w odnośniku News/Wydarzenia kulturalne/Ubiegłe.

Wraz z upływem czasu, Fundacja rozszerzała swoją działalność na różnych obszarach. Należały do nich miedzy innymi biznes i edukacja. W związku z tym, począwszy od 2013 r., Fundacja DONG FENG przekształciła się w Europejsko Azjatycką Fundację Edukacji Biznesowej (Fundacja EAFBE).