Czym jest nadwaga i otyłość?

Otyłość stanowi jedno z największych wyzwań XXI wieku dla służby zdrowia. Wśród mieszkańców Unii Europejskiej aż 30–70 proc. ma stwierdzoną nadwagę, a 10–30 proc. otyłość. Zarówno nadwaga jak i otyłość cechują się nieprawidłową oraz nadmierną kumulacją tkanki tłuszczowej. W dużej mierze są to skutki zbyt wysokiego spożycia energii (dodatniego bilansu kalorycznego) i siedzącego trybu życia utrzymujących się przez pewien okres czasu. Otyłość może być wtórna do innych chorób (np. zespołu Cushinga) lub stanowić skutek uboczny przyjmowanych leków (np. przeciwdrgawkowych). Otyłość jest wypadkową wielu czynników – genetycznych, behawioralnych, środowiskowych i społecznych.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, wpływ pandemii wywołanej na skutek wirusa SARS-COV-2 spowodował, że zmiana trybu pracy (np. z mobilnej na stacjonarną, ze stacjonarnej w siedzibie firmy na zdalną w domu) sprzyja niekorzystnym tendencjom w zmianie masy ciała i może bezpośrednio wpływać na zdrowie i samopoczucie.

Możliwość pracy zdalnej (tzw. Home Office), jako odpowiedź i rozwiązanie obecnej sytuacji epidemiologicznej, to świetny pomysł łączący obydwa aspekty: wykonywanie codziennej pracy i ograniczenie przemieszczania się (siedzenie w domu). Jednak nie jest to pomysł idealny, gdyż niesie za sobą ryzyko zwiększonej masy ciała, a co za tym idzie nadwagi i otyłości. Spowodowane jest to podjadaniem i brakiem ruchu, aktywności fizycznej. Nie zawsze mamy wpływ na rozwój sytuacji pandemicznej, jednak zawsze możemy w skuteczny sposób zadbać o stosowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowy styl życia. Warto wspomnieć, że w głównej mierze niezdrowe nawyki żywieniowe, stres i brak ruchu, przyczyniają się do rozwoju nadwagi oraz otyłości.