Fundacja rozwija działania w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej

W dniach 14-15 listopada 2017 Fundację odwiedziła delegacja Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny z Tianjin oraz Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Tianjin.

Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy między Fundacją i Szpitalem przy wsparciu Komisji w zakresie najnowszego projektu Fundacji, jakim jest planowane na luty 2018 otwarcie Europejsko-Azjatyckiego Centrum Medycyny Chińskiej.

Fundacja podpisała ze Szpitalem umowę o stałej współpracy w zakresie wymienionego wyżej projektu, na mocy której w nowo otwieranym Centrum rozpocznie pracę dwóch lekarzy – specjalistów w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej.

Delegacja oraz reprezentanci Fundacji spotkali się również z pracownikami Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ. Jednostka ta będzie również partnerem dla nowo tworzonego Centrum.