Nauka w biznesie

Szukaj

Wydarzenia

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2020 roku życzy Fundacja! .
Wesołych Świąt!
Fundacja EAFBE życzy wszystkim swoim Partnerom i Klientom Wesołych Ś...

Parki Technologiczne

Park technologiczny są zespołami wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzonymi w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, gdzie przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, oferowane są różnego rodzaju usługi.

Obejmują one zazwyczaj kwestie dotyczące doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzają przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Celem takiego przedsięwzięcia jest zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych firm, tworzenia nowych miejsc pracy, transferu i komercjalizacji technologii, rozwoju i urynkowienia nowych produktów oraz tworzenia klastrów.

Parki technologiczne to świetny instrument aktywizacji gospodarki danego regionu. Wykorzystując lokalną infrastrukturę, umożliwiają one podejmowanie na preferencyjnych warunkach działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki działaniu na polu innowacyjności i transferu technologii, mogą być one traktowane jako swego rodzaju most między światem biznesu oraz nauki miedzy podobnie działającymi odpowiednikami w Chinach.

Warunki funkcjonowania parków technologicznych, stwarzają konkretne pola dla współpracy międzynarodowej. Jednym z nich może być program ułatwiający start danym firmom na rynku partnera zagranicznego, w ramach którego polska firma będzie mogła na preferencyjnych warunkach korzystać z infrastruktury danego chińskiego parku technologicznego i odwrotnie.

Współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla transferu know-how, najlepszych praktyk, partnerstwa w celu zbudowania ciekawej oferty dla klientów parków. Tworzenie sieci współpracy można uznać za kluczowy czynnik nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

Zdarza się, że podmioty funkcjonujące w ramach parków technologicznych i podejmujące wyzwanie współpracy międzynarodowej, napotykają pewne trudności. Jako takie wskazywane są m.in. problem w ujednoliceniu standardów np. komunikacji czy rozliczeń, problem z dostępem do źródeł informacji o kraju-partnerze w krajach macierzystych.

W odpowiedzi na te problemy, dzięki swojemu doświadczeniu i potencjałowi, Fundacja pragnie skupić się na działaniach ułatwiających kontakt partnerom decydującym się nawiązać międzynarodową współpracę w obszarze parków technologicznych.