Podpisanie umowy z RIPH

Dnia 07.05.2019 r. Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej (EAFBE) podpisała umowę o współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach (RIPH).
Przedmiotem umowy jest współpraca między Stronami w realizacji projektów w dziedzinie dydaktyki, edukacji biznesowej, działalności szkoleniowej, promocji firm, pozyskiwania partnerów, działalności kulturalnych oraz organizacyjnej.

Jednym z działań już realizowanych przez EAFBE i RIPH jest organizacja szkolenia: „Polsko-Chińska Akademia Przedsiębiorczości” dla polskich przedsiębiorców, które odbywa się w Gliwicach.