Delegacja Tianjin Maritime College w Polsce

W dniach 14-17 marca przebywała w Krakowie delegacja Tianjin Maritime College na czele z I Sekretarzem, Panem Ma Kuijun. Organizatorem wizyty TMC w Polsce była Fundacja.

W trakcie kilkudniowego pobytu delegacja miała okazję spotkać się ze szkołami partnerskimi w Krakowie i Myślenicach (Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie i Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach). Rozmawiano o rozwoju współpracy i realizacji wspólnych projektów.

Delegacja TMC odbyła też spotkanie z Prezesem Fundacji, Panem Grzegorzem Calikiem, gdzie dyskutowano między innymi o rozwoju idei Kulinarnych Centrów Szkoleniowych, które z inicjatywy Fundacji maja niebawem powstać w Krakowie i w Tianjin.

Goście mieli także możliwość spotkania z Wojewodą Małopolskim, Panem Józefem Pilchem oraz Władzami Kuratorium Oświaty.